Fauna České republiky

Home - Foto Barvínek

     
 

Úvodní stránka / Náhodný výběr [15]

 • Fulica atra - lyska černá Fulica atra - lyska černá
 • Ardea cinerea - volavka popelavá Ardea cinerea - volavka popelavá
 • Tachybaptus ruficollis - potápka malá Tachybaptus ruficollis - potápka malá
 • Tachybaptus ruficollis - potápka malá Tachybaptus ruficollis - potápka malá
 • Podiceps cristatus - potápka roháč Podiceps cristatus - potápka roháč
 • Anser anser - husa velká Anser anser - husa velká
 • Parus major - sýkora koňadra Parus major - sýkora koňadra
 • Araneus quadratus - křižák čtyřskvrnný Araneus quadratus - křižák čtyřskvrnný
 • Zygiella atrica - křižák stříbřitý Zygiella atrica - křižák stříbřitý
 • Hyptiotes paradoxus - pakřižák smrkový Hyptiotes paradoxus - pakřižák smrkový
 • Tetragnatha obtusa - čelistnatka ptačí Tetragnatha obtusa - čelistnatka ptačí
 • Arctosa leopardus - slíďák levhartí Arctosa leopardus - slíďák levhartí
 • Xerolycosa miniata - slíďák červenavý Xerolycosa miniata - slíďák červenavý
 • Pardosa amentata - slíďák mokřadní Pardosa amentata - slíďák mokřadní
 • Myotis daubentonii - netopýr vodní Myotis daubentonii - netopýr vodní